دسته‌ها
اخبار و مقالات

شرایط کنسلی پروازها و قطارها به دلیل ویروس کرونا

محدودیت‌های پروازهای داخلی

– طبق بخشنامه سازمان هواپیمایی کشوری ورود مسافران به جزیره کیش از تاریخ ۱۹ اسفند ماه تنها برای کیشوندان و کارکنان و خانواده‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی در کیش محدود شده و از ورود مسافران عادی در فرودگاه کیش جلوگیری می‌شود. در صورت عدم رعایت نکات ذکر شده، مسئولیت عدم پذیرش مسافر و عدم بازگشت وجه بلیط توسط ایرلاین به عهده مسافر است.
کاربرانی که واجد شرایط مذکور نیستند، می توانند از قسمت پیگیری و کنسلی مندرج در سایت و یا لینک کنسلی آنلاین در پیامک ارسال شده اطلاعات بلیط اقدام به کنسلی بلیط خود نمایند ، لازم به ذکر است وجه بلیط این کاربران متعاقبا طبق بخشنامه ایرلاین ها استرداد خواهد شد.

سفر های داخلی که تاریخ خرید و پرواز و همچنین تاریخ ثبت استرداد آنها به شرح زیر باشد بدون جریمه کنسل خواهد شد.

هواپیمایی ایرتور
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۲۵ اسفند ماه است و استرداد بلیط تا ۵ ساعت قبل از پروازثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی آتا
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین است، و استرداد بلیط تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی ایران ایر
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از روز ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۲ فروردین ماه است، و بلیط های که تاریخ پرواز آنها تا ۷ اسفند ماه استرداد تا ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، و بلیط هایی که تاریخ پرواز های از ۸ اسفند به بعد باشد، در صورتی که مسافرین استرداد خود را تا ۱۲ ظهر یک روز قبل از پرواز در سایت ثبت کرده باشند، بلیط بدون جریمه کنسل می‌شود.

هواپیمایی معراج
– بلیط هایی که تاریخ پرواز آنها از 7 اسفند به بعد باشد و استرداد بلیط تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی کاسپین
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از پنجم اسفند ماه باشد و استرداد بلیط تا 12 ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی وارش
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین ماه باشد و استرداد حداقل ۸ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شوند.

هواپیمایی زاگرس
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه و تاریخ پرواز آنها بین ۵ اسفند تا ۱۵ فروردین باشد و استرداد آنها بین ۵ تا ۲۱ اسفند ماه و تا ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

قشم ایر
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد مسافر ۳ ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد (محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد) بدون جریمه کنسل می‌شود.

ایرلاین آسمان
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز آنها بین ۶ اسفند تا ۹ فروردین باشد و مسافر ۳ ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

سپهران
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۶ اسفند ماه باشد و مسافر تا ۱۲ ساعت قبل از پرواز و قبل از ۱۰ اسفند ماه استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد (محدودیت در تاریخ پرواز وجود ندارد) بدون جریمه کنسل می‌شود.

ماهان
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه باشد و تاریخ پرواز از ۶ اسفند تا ۱۵ فروردین باشد و مسافر ۳ ساعت قبل از پرواز استرداد خود را در سایت ثبت کرده باشد بدون جریمه کنسل می‌شود.

کیش ایر
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از ۵ اسفند ماه است و تاریخ پرواز آنها بین ۵ تا ۱۷ اسفند ماه باشد و استرداد آنها ۳ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.
– از روز دوشنبه 19 اسفند 98، پروازهای ورودی به جزیره کیش (از مبدا فرودگاه های تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، بندرعباس) با محدودیت در تعداد پرواز در روز و در صورت لزوم با نظر کارگروه مربوطه از سایر شهرها و «صرفا جهت امور ضروری» برقرار است. این پروازها با محوریت شرکت هواپیمایی کیش (کیش ایر) انجام خواهد شد. همچنین از روز دوشنبه 19 اسفند هرگونه فروش گروهی و تور به مقصد جزیره کیش ممنوع بوده و فروش بلیط صرفا محدود به کیشوندان، کارکنان و خانواده‌های دستگاه‌های ارائه‌دهنده خدمات دولتی در کیش است.

تابان
– بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 5 اسفند و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 15 فروردین باشد و استرداد آنها ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

فلای پرشیا
بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 5 اسفند و تاریخ پرواز آنها بین 6 اسفند تا 15 فروردین باشد و استرداد آنها ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

کارون
بلیط‌هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 5 اسفند و تاریخ پرواز آنها پس از 6 اسفند باشد و استرداد آنها ۲۴ ساعت قبل از پرواز در سایت ثبت شده باشد، بدون جریمه کنسل می‌شود.

شرایط کنسل کردن بلیط برای پروازهایی خارج از بازه های زمانی اعلام شده در بالا به چه صورت است؟
در مورد پروازهای داخلی با تاریخ خرید و تاریخ پرواز خارج از بازه‌های اعلام شده در بالا، کنسل کردن بلیط مشمول جریمه خواهد بود. مبلغ جریمه طبق شرایط و مقررات تامین کننده خواهد بود.

شرایط کنسلی بلیط های قطار به دلیل ویروس کرونا
بلیط هایی که تاریخ صدور آنها قبل از 3 اسفند باشد و تاریخ سفر آنها بین 7 اسفند تا 15 فروردین باشد و استرداد آنها قبل از ساعت دوازده ظهر یک روز قبل از حرکت ثبت شده باشد ، بدون جریمه کنسل می شود.

وهمچنین قطار هایی که شامل شرابط ذکر شده میباشند اما قبل از بخشنامه کرونا با جریمه ۱۰ کنسل کرده اند میتوانند از تاریخ ۱۶ فروردین به مدت یک ماه به صورت حضوری در دفاتر راه آهن اقدام به دریافت مبلغ کسر شده کنند