برچسب -مسافر

با نزدیک شدن به تعطیلات افراد بسیار زیادی فرصت لازم را بدست می آورند تا در کنار خانواده خود برای یک سفر عالی برنامه ریزی کنند. از طرفی این مسافران علاوه براینکه با تاریخ و فرهنگ مناطق مختلف آشنا می شوند فرصت این را پیدا می کنند تا روحیه خود را بازسازی و با محیط اطراف خود بیشتر آشنا شوند.

از طرفی جا به جای مسافران از شهری به شهر دیگر می تواند مزیت های اقتصادی بسیار زیادی را برای مناطق مختلف ایجاد کند و شغل های جدیدی را پیرامون صنعت گردشگری بوجود آورد.