دسته‌ها
بهترین ها دانستنی های سفر گردشگری

قدیمی ترین شهر جهان

امروزه با پیشرفت تکنولوژی شهر ها پیشرفت کرده اند و به سمت تکنولوژی پیش رفته اند. امکانات حاضر در این شهر ها شگفت انگیز است و همین موضوع هم باعث شده افراد زیادی به این شهر ها سفر کنند. اما در مقابل برای بعضی از مردم هم شهر های با قدمت بالا و تم قدیمی و تاریخی جالب انگیز است. شهر هایی با ساخت قدیمی و موزه های فراوان. شهر هایی که اسرار زیادی را در دل خود جای داده اند و پر از رمز و رازند. در ابتدا روستا شکل گرفت و رفته رفته روستا ها به شهر تبدیل شدند. برای تاریخ دوستان اهل سفر جالب است بدانند قدیمی ترین شهر دنیا کدام است و کجا قرار دارد، در ادامه و در مجله گردشگری مستر بلیط قصد داریم تا قدیمی ترین شهر جهان برای شما می گوییم.

شهر اَریحا یا یریکو، فلسطین که قدمت آن به حدود 9000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد که در حال حاضر نیز جمعیتی در آن زندگی می کنند و حالت شهری خود را هیچ وقت از دست نداده است.

البته شهر های دیگری هم هستند که از قدمت بالایی برخوردارند که نام شوش ایران هم به چشم میخوردکه در زیر معرفی خواهند شد.

شهر های قدیمی جهان

۱) جبییل، لبنان که قدمت آن به حدود 5000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد .

۲) حلب، سوریه که قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۳) دمشق، سوریه که قدمت آن به حدود 4300 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۴) شوش، ایران – قدمت آن به حدود 4200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

شوش

۵) مصرکه قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۶) صیدا یا صیدون، لبنان که قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۷) پلوودیو، دومین شهر بزرگ بلغارستان که قدمت آن به حدود 4000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۸) غازی عِینتاب یا گازی آنتپ، ترکیه که قدمت آن به حدود 3650 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۹) بیروت، لبنان که قدمت آن به حدود 3000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۰) بیت‌المقدس یا اورشلیم، فلسطین که قدمت آن به حدود 2800 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۱) صور یا تایر، لبنان که قدمت آن به حدود 2750 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۲) اربیل، عراق که قدمت آن به حدود 2 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۳) کرکوک، عراق که قدمت آن به حدود 2200 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۴) بلخ، افغانستان که قدمت آن به حدود 1500 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۵) آتن، یونان که قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۶) لارناکا، قبرس که قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۷)  تبای یا تِبس، یونان که قدمت آن به حدود 1400 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۸) کادیس، اسپانیا که قدمت آن به حدود 1100 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.

۱۹) بِنارس یا واراناسی، هند که قدمت آن به حدود 1000 سال پیش از میلاد بازمی‌گردد.