برچسب- سفر هوایی

سالانه سفرهای بسیار زیادی توسط گردشگران و تجار صورت می گیرد، قسمت اعظمی از این سفرها به صورت سفر هوایی انجام می گیرد. سفرهای هوایی با سرعت بسیار بیشتری انجام می گیرد و ایمنی آن نسبت به دهه های گذشته پیشرفت چشمگیری پیدا کرده است.

سفر هوایی

شرکت های بسیار قوی در این حوزه فعالیت می کنند که دارای سابقه بسیار عالی می باشند.پیش بینی می شود که سفر های هوایی در دهه های آینده از هر نظر بیشتر خواهد شد و ظرفیت های این حوزه چندین برابر خواهد شد.

گرفتگی گوش حین پرواز

گرفتگی گوش در پرواز

تا به حال به اين موضوع اندیشیده اید که چرا وقتي بر روي صندلي هواپيما نشسته ايد و در حال پرواز هستيد، احساس مي کنيد که گوش شما گرفته است؟ معمولا با گرفتن بيني و سعي در خارج کردن هوا […]