دسته‌ها
اخبار و مقالات دانستنی های سفر

گرفتگی گوش در پرواز

تا به حال به اين موضوع اندیشیده اید که چرا وقتي بر روي صندلي هواپيما نشسته ايد و در حال پرواز هستيد، احساس مي کنيد که گوش شما گرفته است؟ معمولا با گرفتن بيني و سعي در خارج کردن هوا از بيني، گوش باز مي شود. حتما تا بحال بارها ديده ايد که هنگامی ارتفاع هواپيما کم مي شود بچه ها گريه مي کنند. از معمول ترين مشکلاتي که در هنگام پرواز ايجاد مي شود ناراحتي هايي در گوش است که البته به طور موقت درد دارد و خيلي زود هم خوب مي شود؛ در مقاله امروز بلاگ مستربلیط درباره گرفتگی گوش در پرواز بیشتر می خوانیم…

در ابتدا بايد درباره گوش توضيح اندکی بدهيم، گوش سه بخش متفاوت دارد:

  • گوش بيروني: از لاله گوش و کانال گوش تشکيل شده که اين کانال به پرده گوش مي رسد.
  • گوش مياني: متشکل از پرده گوش، استخوانچه هاي گوش و پشت پرده گوش است که در مقابل تغييرات زياد فشار محيط آسيب پذير است.
  • گوش داخلي: محلی‌ست که سلول هاي عصبي شنوايي و تعادلي در آنجا قرار دارند.

اثر فشار هوا بر روي گوش چگونه است؟

علت اينکه در حین سفر با هواپيما دچار مشکلات گوش مي شويد، گوش مياني می باشد. گوش مياني به شکل حفره اي در داخل استخوان گيجگاهي قرار دارد و در مقابل تغييرات فشار محيط از خود حساسيت نشان مي دهد و دچار مشکل مي شود. لوله اي به نام شيپور استاش گوش مياني را به حلق اتصال می دهد، جداره هاي اين لوله که خاصيت انعطاف پذيري دارد در شرايط طبيعي بر روي يکديگر خوابيده است.

در واقع آنچه باید بدانید، این است که وقتي به داخل حلق فشار اضافه شود مثل وقتي که مي خواهيم چيزي را قورت بدهيم اين فشار باعث مي شود که ديواره هاي لوله استاش باز شود و هوا به گوش مياني راه پيدا کند. اگر فشار دو طرف پرده گوش با هم برابر باشد در اين صورت پرده گوش هيچ مشکلي ندارد و در بهترين حالت خود قرار دارد. هر چه ارتفاع بيشتر باشد فشار هوا کمتر مي شود پس وقتي سوار بر هواپيما هستيد فشار محيط کمتر از فشار گوش مياني مي شود در اين هنگام اين افزايش فشار گوش مياني از راه لوله استاش متعادل مي شود تا فشار دو طرف پرده گوش مثل هم شود.

وقتي هواپيما در حال کم کردن ارتفاع است فشار محيط، بيشتر از گوش مياني مي شود که در اين صورت اگر از طريق حلق به گوش مياني هوا برسانيد فشار دو طرف پرده گوش برابر مي شوند. اما سرماخوردگي، عفونت سينوزيت ها و حساسيت بيني مي تواند باعث مسدود شدن شيپور استاش شود.

هنگامي که سوار بر هواپيما در حال پرواز هستيم گاهي فشار خيلي تغيير مي کند در اين صورت شيپور استاش بايد دائما باز شود و فشار دو طرف پرده گوش را برابر کند مخصوصا در هنگام فرود هواپيما که ناگهان تغيير فشار اتفاق مي افتد گوش آسيب پذير مي شود که اين حالت در بالا رفتن از آسانسور و شيرجه زدن در قسمت عميق آب هم اتفاق مي افتد.

مشکلات گوش در حين پرواز

مي توانيد بيني خود را گرفته و سعي کنيد هوا را از بيني خارج نمایید. در اين صورت معمولا کيپي گوش برطرف خواهد شد، جويدن آدامس هم چون سبب مي شود که بزاق بيشتري توليد شود و آب دهان خود را بيشتر قورت دهيد باعث باز شدن جداره هاي شيپور استاش و بالا رفتن فشار گوش مياني مي شود، خميازه کشيدن هم همين عمل را انجام مي دهد. در هنگامي که هواپيما در حال فرود است کودک خود را از خواب بيدار کنيد و به او غذا يا شير دهيد تا عمل بلع را انجام دهد و از آسيب هاي گوش در امان باشد.