دسته‌ها
اخبار و مقالات

مسؤولیت اجتماعی مِستربلیط و پویش فوک خزری

مفهوم «مسؤولیت اجتماعی»۱ در این سال‌ها به طور فزاینده‌ای مورد توجه کسب و کارهای موفق جهانِ فناوری قرار گرفته و به زبان و ادبیات مدیریتی و تجاری نیز وارد شده است. مشارکت داوطلبانه در امور عام‌المنفعه، عرضه‌ی کمک نقدی و خدماتی به طبقات اجتماعی فرودست، تلاش برای حفظ محیط زیست و فعالیت‌هایی از این قبیل، تبدیل به بخشی از استراتژی بازاریابی و روابط عمومی شرکت‌ها شده و رویکردهایی نو در روند همیشگی جستجوی بازارهای تازه پدید آورده است.

می‌توانیم حدس بزنیم که تا کنون بسیاری از کسب و کارها صرفاً با اهداف اقتصادی و دلایل تبلیغاتی وارد حوزه‌ی مسؤولیت اجتماعی شده و این پدیده را به چشم یک ابزار معمول برای افزایش سود اقتصادی می‌نگرند. در مقابل، می‌توانیم مدیرانی را تصور کنیم که ترجیح داده‌اند بخشی از بودجه‌ی اختصاصی بازاریابی و تبلیغاتِ در اختیار خود را صرف بهبود جامعه‌ی پیرامون خود کنند، به دلیل تعهد به وظایف اجتماعی یا با هدف کسب رضایت درونی. گذشته از نیات و درونیات افراد، ما در مِستر بلیط فکر می‌کنیم که هر دو گروه فوق در قیاس با کسب و کارهایی که به تبلیغات معمولِ سنتی علاقه‌ی بیشتری دارند، اثر مطلوب‌تری بر منافع عمومی و خیر جمعی دارند.

مِستر بلیط به مفهوم مسؤولیت اجتماعی از همین زاویه‌ی عملگرایانه می‌نگرد: فارغ از این که هدف مدیریت و اعضای تیم تولید محتوا از راه‌اندازی پویش‌های مسؤولیت اجتماعی، تنها جذب بازخورد بیشتر باشد یا ترویج نگاه متعهد به جامعه، چه نیتْ نفع اقتصادی باشد و چه بازگرداندن بخشی از درآمد کسب شده از جامعه به جامعه، چنین فعالیت‌هایی می‌تواند واجد اثری باشد و مثمر ثمری. به ظنّ راقم این سطور، چنین نگاهی از ریا و ادعا دورتر نیز هست.

از این رو کوشیده‌ایم که در طرح‌ریزی فعالیت‌های تیم محتوای مِستر بلیط در شبکه‌های اجتماعی، مسؤولیت اجتماعی شرکت از نظر دور نماند و هر ماه، قدمی اگر چه کوچک برای ادای دین به جامعه‌ای برداریم که از آن برخاسته و بالیده‌ایم. آخرین کوششی که در این راستا کردیم، طراحی پویشی بود برای تأکید بر حفاظت از محیط زیست کشورمان و به طور خاص، حمایت از موجود زیبای در معرض انقراض آب‌های شمالی ایران: فوک خزری.

ما در مِستر بلیط به دو مناسبت جهانی پی در پیِ «روز محیط زیست» و «روز صنایع دستی» که در خرداد ماه واقع شده بود و در همکاری با مرکز حفاظت فوک خزری، پویشی طراحی و اجرا کردیم که با استقبال فراتر از انتظار کاربران روبرو شد. در این پویش، یک ویدئوی کارتونی کوتاه ساختیم در معرفی این گونه‌ی دوست‌داشتنی، خطرات تهدید کننده‌ی آن و فعالیت‌های مرکز حمایت فوک خزری در شهرهای شمالی کشور. همچنین برای اطلاع‌رسانی بیشتر، کاربران شبکه‌های اجتماعی را به بازنشر این ویدئو دعوت و از میان انتشاردهندگان، به قید قرعه ۵۰ نفر را برنده اعلام کردیم. هدیه‌ای که برای برندگان تهیه کردیم، عروسک‌های فوک موسوم به کوشا بود که زنان شهرهای شمالی کشورمان به عنوان صنایع دستی می‌سازند و با کمک مرکز حمایت فوک خزری می‌فروشند.

نویسنده‌ی این سطور که مدیریت محتوای مِستر بلیط را عهده‌دار است، تصور می‌کند که بازخورد عمومی مثبت و استقبال کاربران از این پویش، در درجه‌ی اول مرهون وجود و تلاش مرکز حفاظت فوک خزری است و در درجه‌ی بعد، علاقه‌ی قلبی اعضای تیم محتوا به موضوع. ما این پویش را با شوق شروع کردیم، با علاقه پیش بردیم و با دلتنگی به پایان رساندیم. امروز میزهای کار ما در مِستر بلیط میزبان عروسک‌های دوست‌داشتنی کوشا است؛ یادگاری از چند روز خوش که با فوک خزری گذشت.

کوتاه سخن آن که از این پس، می‌خواهیم کوشش بیشتری کنیم برای شناختن کشور و مردم خود و درک این که چه باری می‌توانیم از کدام شانه‌ها برداریم با دست کوتاه و وسع اندک خود. در این راه، شما خواننده‌ی این مختصر و کاربر گرامی مِستر بلیط هم می‌توانید در شبکه‌های اجتماعی حامی و همراه ما باشید

پاورقی

  • Social Responsibility