دسته‌ها
گردشگری

باز هم سفر کنید!

در جذاب بودن حکایت سفر و گردشگری همین بس که ژول ورن می‌گوید:

آه، مردم جوان! اگر می توانید سفر کنید، و اگر نمی توانید، باز هم سفر کنید!