دسته‌ها
اخبار و مقالات

انسان های اولیه در جنگل های آمازون!

ریکاردو استاکرت از عکاسان جئوگرافیک طی یک حادثه ی بسیارعجیب و ناگهانی در جنگل های آمازون با این قبیله روبروشد. ریکاردو برای بازدید از یک قبیله در جنگل‌های آمازون به این منطقه سفر کرده بود. این قبیله با روش زندگی مدرن خو گرفته بود اما وقوع یک تندباد باعث شد تا هلیکوپتر مسیر خود را عوض کند و این عکاس به طور ناگهانی و اتفاقی به یک قبیله سرخپوستی دیگر برخورد که برعکس قبیله‌ی اول، همچنان به سبک دست نخورده خود زندگی می‌کنند.

به هر حال شنیدن اخبار مربوط به انسان های اولیه در جنگل های آمازون چیزی نیست که برای ما شهرنشین‌ها عادی بنظر برسد!

البته ریکاردو از هلیکوپتر پیاده نشد چراکه به محض دیدن هلیکوپتر همه اهالی ترسیدند و با پرتاب نیزه به پیشوازعکاس ماجراجورفتند. تصور می‌شود که این قبیله همان قبیله‌ی بی‌نامی باشد که در سال‌های 2008 و 2010 نیز مشاهده شده بودند. زبان ساکنان قبیله‌ی مذکور هنوز مشخص نیست اما با توجه به گیاهان و مزرعه‌های مختلف مانند موز که در اطراف آن‌ها وجود داشت، به نظر می‌رسد که در سلامت زندگی می‌کنند.